برد سنسورهای SHT و DS18B20

03D028

موجودی این محصول به صورت موقت به پایان رسیده است.

موجود شد اطلاع بده