ماژول مبدل USB به TTL شش پین CP2102 دارای ارتباط میکرو USB

05C043

موجودی این محصول به صورت موقت به پایان رسیده است.

موجود شد اطلاع بده