مقاومت 1/2 وات 

مقاومت 1/2 وات

جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    موجود بودن
      وضعیت