ماژولRC522 RFID دارای فرکانس 13.56MHz با ارتباط I2C

05C041

موجودی این محصول به صورت موقت به پایان رسیده است.

موجود شد اطلاع بده