برد توسعه 40 پین برد رسپبری پای

02F015

موجودی این محصول به صورت موقت به پایان رسیده است.

موجود شد اطلاع بده