مبدل افزاینده DC به DC متغیر 4 آمپر XL6009

06B009

مبدل dc به dc افزاینده 400KHz با خروجی 4A

موجودی این محصول به صورت موقت به پایان رسیده است.

موجود شد اطلاع بده