خازن الکترولیت 680uF-10V

05E051

موجودی این محصول به صورت موقت به پایان رسیده است.

موجود شد اطلاع بده