سنسور سنجش فشار مقاومتی FSR402

05D039

موجودی این محصول به صورت موقت به پایان رسیده است.

موجود شد اطلاع بده