المان سرد کننده TEC1-12706 6A

04E008

کولر ترموالکتریک ، سرد کننده حرارتی - Thermoelectric Cooler TEC1-12706

موجودی این محصول به صورت موقت به پایان رسیده است.

موجود شد اطلاع بده