المان سرد کننده TEC1-12710 10A

04E010

کولر ترموالکتریک ، سرد کننده حرارتی - Thermoelectric Cooler TEC1-12710

موجودی این محصول به صورت موقت به پایان رسیده است.

موجود شد اطلاع بده