مبدل سریال TTL به RS232 - ماژول MAX3232

06A024

موجودی این محصول به صورت موقت به پایان رسیده است.

موجود شد اطلاع بده