گیره HK مناسب برای تست مدارات الکترونیکی(جفت)

02B045

موجودی این محصول به صورت موقت به پایان رسیده است.

موجود شد اطلاع بده