مقاومت شنت 200A/75mV

02C040

موجودی این محصول به صورت موقت به پایان رسیده است.

موجود شد اطلاع بده