مقاومت شنت 10 میلی اهم

02C042

موجودی این محصول به صورت موقت به پایان رسیده است.

موجود شد اطلاع بده