مقاومت شنت 2 میلی اهم

02C001

موجودی این محصول به صورت موقت به پایان رسیده است.

موجود شد اطلاع بده