ماژول GSM چهار باند SIM800L با قابلیت GPRS / GSM / SMS

05C012

موجودی این محصول به صورت موقت به پایان رسیده است.

موجود شد اطلاع بده