برد راه انداز SIM800A دارای قابلیت های SMS / GPRS / GSM به همراه آنتن

04D008

موجودی این محصول به صورت موقت به پایان رسیده است.

موجود شد اطلاع بده